حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 به اطلاع می رساند، بر اساس بخشنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت درخواست های نقل و انتقالات دانشجویی از تاریخ 18/03/98 لغایت 18/04/98 تنها در سامانه منادا به آدرس https://www.monada.iau.ir  امكان پذیر است.جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید به کارشناس نقل و انتقالات و یا حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد مراجعه فرمائید.

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت