حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که زمان حذف و اضافه از تاریخ 27 بهمن ماه 97 لغایت دوم اسفندماه 97 می باشد.

این زمان تعیین شده، آخرین فرصت برای دانشجویانی است که موفق به انتخاب واحد نشده اند.

باتشکر

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت