مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

برگزاری امتحان

پایان کلاس ها

حذف اضافه

شروع کلاس ها

ثبت نام و شروع انتخاب واحد

25/03/98

لغایت

06/04/98

23/03/98

27/11/97

لغایت

02/12/97

13/11/97

06/11/97

لغایت

11/11/97