حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: اعتقاد دارم هر چقدر نسبت به توسعه کمی و کیفی کانونهای تشکلهای سیاسی و فرهنگی در فضای دانشگاه همت شود ، موجبات افزایش انگیزه و روحیه فرهنگی را فراهم کرده و راهگشای موفقیت های ارزشمند فرهنگی در دانشگاه است.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی واحد فومن و شفت، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسین صفوی روز شنبه در نشست تشکیلاتی کانون تشکل اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت افزود: هم اکنون استقبال از فعالیتهای سیاسی و فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی زیاد شده و با این نگاه، آینده خوبی را در پیش رو خواهیم داشت.

وی با ابراز امیداوری از اینکه مدیران دانشگاه آزاداسلامی باید در مقام عمل انقلابی بودن و روحیه جهادی خودشان را نشان دهند، اضافه کرد: این انتظار میرود که مدیران دانشگاه آزاد اسلامی که از نیروهای ارزشی هستند، بتوانند با کاری موثر در برآورده کردن آرمانها و مطالبات مقام معظم رهبری که قطع یقین موجب سعادت دنیوی و اخروی همگان است، بیش از پیش موفق باشند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بیان داشت:  مدیران با روحیه جهادی می توانند دانشگاه آزاد اسلامی را از حالت رخوت چه در حوزه علمی و چه در حوزه سیاسی نجات دهند تا این دانشگاه بتواند با حضور نیروهای جوان متخصص و متعهد و در واقع با معیار انقلابی، در طراز انقلاب اسلامی ظاهر شود و باید در صدر دانشگاههای کشور و منطقه قرار گیرد.

مسئول تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان نیز در این نشست گفت: دانشگاه  آینه تمام قد علم و تفکر جامعه محسوب می شود، از این رو جامعه دانشجویی امروز از روشنگری‌های سیاسی بسیار بالایی برخوردار است.

دکتر عمران علیزاده افزود: تربیت دانشجوی انقلابی، متخصص انقلابی و مدیر انقلابی اولویت نخست دانشگاه در نگاه مدیران سراسر ایران اسلامی بویژه در استان گیلان است.

دکتر سید سجاد گشتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت گفت: تشکیل و راه اندازی تشکل های اسلامی سیاسی در این واحد دانشگاهی دارای اولویت بوده و تاکنون مورد استقبال خوب دانشجویان قرار گرفته است.

در ادامه این نشست هریک از دیگر اعضا نظرات و پیشنهادات کاربردی خود را در زمینه تقویت فعالیت تشکیلاتی تشکل های اسلامی و سیاسی عنوان کردند.