حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

 

    به اطلاع دانشجویان ورودی جدید تکمیل ظرفیت (تاریخ 5 آبان ماه) می رساند، جهت ثبت نام حضوری می توانند از روز یکشنبه در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت به نشانی:  فومن خیابان امام خمینی(ره) چهارراه معلم خیابان انتظام مرجعه فرمایند.