حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

     بدینوسیله از کلیه صاحبان ایده های نو، اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی، دانش آموزان، محققین و صنعتگران دعوت می شود تا با تکمیل فرم مربوطه( لینک تکمیل فرم )، نسبت به ارائه شرح مختصری از ایده خود اقدام نمایند تا پس از انجام ارزیابی های لازم و در صورت تصویب، از حمایت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در راستای به ثمر رساندن ایده خود بهره مند گردند.