حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور ازجمله اصول تحول در دانشگاه آزاد اسلامی است.

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم معارفه رضا مسعودی سرپرست واحد علوم و تحقیقات، گفت: با توجه به توانایی‌های این واحد دانشگاهی در نقش‌آفرینی و کسب مرجعیت علمی، لازم دیدم از تجربیات شخصی پایبند به اصول و ارزش‌ها و توان اجرایی بسیار بالا در مدیریت تحولی، نظیر دکتر رضا مسعودی بهره ببریم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وظایف واحد علوم و تحقیقات، افزود: این واحد دانشگاهی موظف به تحقق چند هدف عمده است که بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری تدوین شده است.

طهرانچی ادامه داد: کسب مرجعیت علمی، ارتقای جایگاه جهانی کشور، توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، تحول و ارتقای علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی و دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته از سیاست‌های کلی علم و فناوری است.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در آموزش عالی و تربیت قوه عاقله کشور نقش مؤثری دارد، اظهار کرد: در فرآیند ساختن و پرورش قوه عاقله، استاد نقش ویژه‌ای دارد و دانشگاه نیز برای دستیابی به این امر مهم باید الزاماتی را رعایت کند.

رویکرد تحولی در دانشگاه آزاد اسلامی باید خلق و آفرینش آینده باشد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: درگیر شدن با مسائل کشور و چالش‌های جامعه به‌طوری‌که دانشگاه خودش را جدا از مسائل کشور نداند، از الزامات تربیت قوه عاقله است.

استادتمام دانشگاه شهید بهشتی تربیت فرهنگی، اخلاقی و هویتی دانشجویان و تحول مستمر و دائمی در محیط دانشگاه را از دیگر الزامات تربیت قوه عاقله دانست و افزود: همه نهادها احتیاج به تحول دارند، چرا که بشر در حال تحول، پیشرفت و حرکت است.

طهرانچی به اصول موضوعه در تحول دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال ازجمله این اصول است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این اصول، جهت‌گیری دانشگاه باید علمی، صحیح و در چارچوب اخلاق و معنویات باشد، در غیر این صورت تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، نیازسنجی علمی و سرمایه‌گذاری بر روی دانش موردنیاز کشور را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: اگر سرعت پیشرفت علمی کشور کم شود، فاصله ما با حرکت علمی دنیا بیشتر خواهد شد، بنابراین باید سرعت پیشرفت خود را حفظ کنیم.

دانشگاه آزاد اسلامی تنها نهاد تعلیم و تربیت یکپارچه است

استادتمام دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: باید تمام برنامه‌ها و مسیر حرکت دانشگاه‌ها در جهت نقش‌آفرینی در ایجاد تمدن نوین اسلامی باشد.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: بر اساس سیاست هیأت امنای دانشگاه، باید دانشگاه آزاد اسلامی در افق ۱۴۰۴ انتخاب اول داوطلبان برای ادامه تحصیل و همچنین منزلگاه نخست بهترین پژوهشگران کشور برای تحقیق و تدریس باشد.

طهرانچی در ادامه یکسان‌نگری در رسالت، مأموریت و فرآیند دانشگاه‌ها را از چالش‌های آموزش عالی برشمرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهد با شناخت جایگاه تک‌تک واحدهای دانشگاهی و تفاوت آنها با یکدیگر و همچنین تعریف مأموریت‌های جدید از این چالش عبور کند.

وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی تنها نهاد تعلیم و تربیت یکپارچه است و در همه طیف‌های پژوهش می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.