حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

  

 تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98-1397  به شرح ذیل اعلام می­گردد:

 

برگزاری امتحان

پایان کلاس ها

حذف اضافه

شروع کلاس ها

ثبت نام و شروع انتخاب واحد

97/10/15

لغایت

97/10/27

97/10/13

97/07/07

لغایت

97/07/12

97/06/24

97/06/10

لغایت

97/06/21