حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بسمه تعالی

 

 به اطلاع دانشجویان محترم واجد شرایط می رساند با استفاده از لینک زیر می تواننددر دوره آموزشي حيات طيبه2 (ويژه دانشجويان)درسایت تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام نمایند:

 

 

https://tashakol.iau.ir/RegisterPriods.aspx