حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بسمه تعالی

همکاران ارجمندم

سلام علیکم

    تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما درخت امیدی است که به بار می نشیند و نویدبخش آینده‌ای پر نشاط و زیباست. درود بر همت بلندتان بدین وسیله  ضمن  تبریک روز  کارمند از  زحمات وتلاش های  بیدریغ شما  صمیمانه  تقدیر و تشکر نموده ،توفیق  وسلامتی شما را از درگاه ایزد منان  مسئلت می نمایم .

دکتر سید سجاد گشتی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت