حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  


زمان مجدد ثبت نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۹ تا 31 مردادماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت مجدد برای ثبت نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۹ مرداد آغاز شده و تا ۳۱ مردادماه ادامه دارد.

متقاضیان برای ثبت درخواست های خود برای نیمسال اول تحصیلی 98-97 می توانند به سامانه منادا به نشانی www.monada.iau.ir مراجعه کنند.

نتایج نهایی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 قبل از زمان حذف و اضافه واحدها اعلام خواهد شد.