حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 اساتيد محترم دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت:

 

سلام علیکم؛

 

با احترام و تبریک نیمسال جدید تحصیلی، بدینوسیله پیرو بخشنامه 67753/30 مورخ96/10/30 در ارتباط با لزوم ارائه طرح درس منطبق بر سرفصل آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعلام تاریخ پایان کلاسهای نیمسال دوم تحصیلی 97-96 در 97/03/24 خواهشمند است؛ طرح دروس محوله، مشتمل بر عناوینِ مباحثِ مطروحه، تکالیف و لیست منابع مورد نظر را (برای حداقل 8 هفته تشکیل کلاس) بر اساس فرم پیوست تهیه نموده و حداکثر تا تاریخ 97/01/23 به کارگزینی واحد دانشگاهی تحویل نمایید. در این خصوص به استحضار می رساند؛ اطلاعات مربوط سرفصلهای مصوب آموزشی با هماهنگی مدیران محترم گروه های آموزشی در وب سایت دانشگاه قابل دسترس می باشد.

 

دانلود فرم پیشنهاد برنامه درسی

 

دانلود نامه مربوطه