مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت موفق به ترجمه و چاپ کتاب "مقدمه ای بر جبرهای لی" شد.
مجید مشک بید حقیقی افزود: کتاب مقدمه ای بر جبرهای لی توسط دکتر سید سجاد گشتی استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، ترجمه شده و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت نیز آن را به چاپ رسانیده است.
وی ادامه داد:  مولفین کتاب مقدمه ای بر جبرهای لی،کارین اردمان و مارک جی وایلدان هستند که توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسیده است.