مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

دانشجویان عزیز، جهت دریافت و تکمیل پرونده وام صندوق رفاه وزارت علوم حداکثر تاریخ 10 آبانماه 96 به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت مراجعه فرمائید.

حوزه معاونت مالی واحد فومن و شفت