مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بدینوسیله تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 97-1396  به شرح ذیل اعلام می­گردد.

 

 

 

 

برگزاری امتحان

پایان کلاس ها

حذف اضافه

شروع کلاس ها

ثبت نام و شروع انتخاب واحد

96/10/16

لغایت

96/11/1

96/10/14

96/07/10

لغایت

96/07/13

96/06/25

96/06/16(ساعت 16)

لغایت

96/06/26

 

 

معاونت آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی