پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 🔹دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می کند :


🔺دوره ملی بینش مطهر

🔶تاریخ برگزاری دوره ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
🔶تاریخ شروع ثبت نام ۴ الی ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

🔗ثبت نام با مراجعه به وب سایت👇👇👇

1-ارتقاء اساتید طبق ماده 1 فرهنگی
2-اولویت جذب اساتید هیأت علمی در فراخوان سال 99
3- دوره عمومی ضمن خدمت برای کلیه کارکنان دانشگاه 
 
 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت