پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

لینک مربوط به بخشنامه حمایت از فعالیت های فناورانه اعضای هیات علمی :

userfiles/file/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9f %88%D9%85%DB%8C/1_771870884.pd