پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 نشست بصیرتی اعضای هیأت علمی واحد فومن و شفت با حضور دکتر میرزایی مسئول بسیج اساتید استان گیلان 

 

 

 

 

 

 

بازدید دکتر میرزایی به همراه ریاست واحد از پروژه ساختمانی واحد فومن و شفت