پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 دوشنبه  یکم دی ماه 1399 بازدید دکتر مجتبی ملکی خزانه دار ، دکتر اقدامی نماینده بازرسی و حجت الاسلام گیاهی نماینده اداره حراست و رضایی مسئول امور حقوقی  دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان همراه با دکتر شعبانی ریاست واحد از پروژه ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت 

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت