پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 ویدئوی آموزشی نحوه استفاده اساتید محترم از سامانه آموزشیار از لینک زیر قابل مشاهده است:

 

راهنمای سامانه آموزشیار برای اساتید گرامی 

 

 

 

 

ویدئوی آموزشی نحوه استفاده دانشجویان عزیز از سامانه آموزشیار از لینک زیر

 

قابل مشاهده است:

 

راهنمای سامانه آموزشیار برای دانشجویان محترم