پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 در جلسه بررسی مشکلات مربوط به زیرساخت های پروژه ساختمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در سالن کنفرانس فرمانداری شهرستان فومن با حضور بهروزی فر نماینده شهرستان های فومن و شفت ، محسنی فرماندار فومن، نماینده شرکت زیرساخت پروژه پل ورودی شهرستان و همه مسئولین و روسای مربوطه، پس از ارائه گزارش کامل در خصوص پیشینه پروژه و مشکلات پیشرو توسط دکتر شعبانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت و مقدمات مربوط به پروژه توسط فرماندار و مساعدت های نماینده شهرستان تصمیمات مربوط به پیگیری، تعامل و کمک های همه جانبه کلیه ادارات با در اولویت قرار گرفتن موارد زیر اخذ شد :

پیگیری و تعامل لازم در خصوص شن ریزی و همسان سازی محوطه دانشگاه توسط ادارات ذیربط در شهرستان با هماهنگی ها و ارائه گزارش کار توسط دانشگاه انجام پذیرد.
همچنین مساعدت لازم درخصوص سازه پست برق توسط اداره برق در شهرستان صورت گرفته و در خصوص مسائل مربوط به گاز رسانی و شبکه فاضلاب دانشگاه نیز تعیین تکلیف لازم انجام شد. در پایان ضمن صورتجلسه تصمیمات مأخوذه، فرماندار از همه مسئولین شهرستان اهتمام ویژه در حل مشکلات دانشگاه و راه اندازی پروژه ساختمانی واحد فومن و شفت را بعنوان نماد آموزشی  ورودی و پیشانی شهر خواستار شد.