پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بازدید امام جمعه محترم شهرستان فومن و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و

شفت از پروژه در دست اقدام ساختمان آموزشی