پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بسمه تعالی

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می کند:

جشنواره مجازی

از حماسه تا حماسه

ویژه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان، کارکنان، اعضای هیات علمی و مدیران واحد دانشگاهی می توانند جهت شرکت در این جشنواره و ارسال آثار محتوایی تولید شده خود در فضای مجازی به سامانه :

www.farhangi.iau.ir  مراجعه نمایند .

 

لینک ثبت نام : https://docs.google.com/forms/d/1Z8mAROZs0pXepIXS68hM-8ePmO8LzbNv8lXRt6_i-BQ/edit

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت