سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامی باد. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت